ટૂંકાગાળામાં રૂપિયો મજબુત થવાના કોઈ સંયોગ નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.