ટ્રાફિક વિભાગના ત્રણ પોલીસ કર્મી સસ્પેન્ડ જ્યારે ટ્રાફિક વોર્ડન ડીસમીસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.