ડીસામાં ક્વોરીઓના લીધે ખેડૂતોના પાકને થઈ રહ્યું છે નુકશાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.