ડૂંગળીનો પૂરવઠો ઘટતા હજું ભાવ વધી શકે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.