ડેરી અને નોન ડેરી પ્રોડક્ટ્સ પર વેજ-નોનવેજ જેવા સિમ્બોલ મૂકવાની સિસ્ટમ દાખલ કરાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.