ડ્રગ્ઝ અધિકારી ગામાં આવ્યા તો દવાની દુકાનો બંધ થઈ ગઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.