તબિબનું અપહણ કરી વિડિયો ઉતારી વાયરલ કર્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.