તબીબે મંજૂરી વિના સોનોગ્રાફી મશીનનો ઉપયોગ ચાલુ કરતાં સીલ કરાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.