તલોદમાં બાપદાદાની જમીન મેળવવા ઉપવાસ પર ઉતરવાની ચિમકી.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.