ગુજરાતમાં તાપમાન અને વરસાદ કેમ વધી રહ્યાં છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.