તુવેરની નીચા ભાવે ખરીદી આદિવાસી વિસ્તારમાં કરવી પડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.