ત્રણ હજાર ગામમાં ગૌચર નહીં, 5 લાખ હેક્ટર જમીન ઉદ્યોગોને

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.