ત્રિપલ તલ્લાક બિલ સંસદમાં પાસ થવા છતાં કાયદાનો ભંગ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.