થરાદ મુખ્ય નહેર પર કાર-ટ્રેક્ટરનો અકસ્માત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.