દક્ષિણ ગુજરાતના દશ હજારથી વધુ લાભાર્થીઓને રૂા.૧૪૦ કરોડની સહાય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.