દરેક શાળાના આચાર્ય એ હવે આરટીઆઈ અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવી પડશે 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.