દર્દીનું મોત થાય અને બિલ બાકી હોય તો પણ મૃતદેહ સોંપી દેવો પડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.