દલિતનો વરઘોડો કાઢવા ઈન્કાર પછી ફરીથી વરઘોડો કઢાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.