દાંતીવાડાના હડમતીયા ડેમમાં પાણી આવતાં લોકોમાં ખુશી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.