દારૂની પરમીટના મુદ્દે શાસક-વિપક્ષ આમને સામનેઃઆરોપોના મારા વચ્ચે બેઠક મુલતવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.