દીપડો આવ્યા બાદ સચિવાલયના દરવાજે જળી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.