દીપિકાનું એસિડનું સ્ટિંગ ઓપરેશન, પ્રતિબંધ છતાં એસિડ મળે છે, 300 હુમલા થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.