દુષ્કાળમાં તળાવ સૂકાઈ જતા 300 કાચબાના મોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.