દેવું વધી જતાં ઝેર પીનાર દંપતિના પતિ બાદ પત્નનું પણ મોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.