દ્રાક્ષ અને દાડમ કરતાં બે ગાણા ભાવે ડૂંગળી થઈ જશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.