ધોલેરા સરનાં પૂરગ્રસ્ત ગામોમાં રોગચાળો ફેલાવાની દહેશત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.