નરેન્દ્ર મોદી વિરોધ કરનારાઓને એક જ કલાકમાં ભૂંસી નાખશે – ગુર્જર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.