નર્મદાની માઈનોર નહેર તૂટી, ભ્રષ્ટાચારમાં પણી વહી ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.