નર્મદામાં 9 હજારની સામે 4 હજાર મીલિયન ક્યુબિક પાણી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.