નર્મદા નહેર દ્વારા 11 લાખ હેક્ટરમાં સિંચાઈ  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.