નવા ઉદ્યોગ માટે રૂ.૨ કરોડની સહાયથી ૧૭ સ્ટાર્ટઅપ મંજૂર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.