નવા M-3 EVMની ચકાસણી શરુ, કોંગ્રેસ ઉદાસીન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.