નહેરમાંથી તરતી લાશને પોલીસ કચરા પેટીના વાહનમાં લાવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.