નાના વિમાનોનોએ એરો   સ્પોર્ટસ શોમાં કરતબ કર્યા 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.