નારણ કાછડીયા સાંસદ થયા પછી કોલેજ કરી, રૂ.50 હજારમાં ચૂંટણી લડશે, કોઈ માને ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.