નિવૃત્ત થાય તેના કરતાં ઓછા કર્મચારીઓની ભરતી કરતી ગુજરાત સરકાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.