પંચાયતોની મધ્યસત્ર ચૂંટણીમાં કોઈની સામે પલગાં ન ભરાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.