પક્ષાંતરથી ભાજપમાં આવેલા આશા માટે નિરાશા, ઊંઝામાં ઉગ્ર વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.