પક્ષ પ્રમુખ બનવા ભાજપના એ બન્ને નેતાએ ઈન્કાર કરી દીધો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.