પડતર કેસોમાં ગુજરાત નંબર 1

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.