પત્રકારો બે દેશના સબંધો સુધારી શકે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.