પત્રકાર ગૌરીની હત્યા કરનાર કયા રાજ્યનો છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.