પત્રકાર હરી દેસાઈ પર હુમલા કોણે કરાવ્યા હતા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.