પરંપરાગત પહેરવેશ પરિધાન કરીને મહેર સમાજની મહિલાઓના મણિયારા રાસે આકર્ષણ જમાવ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.