પરથી ભટોળના પ્રચાર માટે 57 સરપંચો કોંગ્રેસમાં જોડાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.