પરેશ ગજેરા પછી ખોડલધામમાં નવા વિવાદથી ટપોટપ રાજીનામાં 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.