પરેશ ધાનણીનો વિજય પાકો બની જતાં તેમની ધારાસભાની બેઠક પર લડવા લાઈન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.