પશુઓ ટપોટપ મરી રહ્યાં છે, ડેરીના ખાણદાણના કારણે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.