પહેલી વખત કાંકરિયા ખાલી કરાવાયુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.