પાંચ વર્ષમાં જ ભાજપના સાંસદ કરોડપતી બની ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.